T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel İçin

Web Mail


Kütüphane Hizmetleri Veritabanı koha.ekutuphane.gov.tr )
Kültürel Etkinlikler Programı (www.earsiv.gov.tr/kufa2)
Plan Programı (www.earsiv.gov.tr/bina)
Materyal Sağlama Programı (www.earsiv.gov.tr/masde)
İstatistik Programı  (www.earsiv.gov.tr/stat)
Bim Envanter (www.earsiv.gov.tr/bilgi)
İl Halk Kütüphaneleri Derleme Programı (www.earsiv.gov.tr/derleme) Kullanım klavuzunu buradan indirebilirsiniz.


Mali Kaynaklar Bilgi Sistemi e-proMKS  (http://212.174.179.235/mks/login.aspx)

İnternet Erişim Merkezleri
Filtreleme ve Bilgisayar Yönetimi Programı Kurulum ve Kullanım Bilgilerini buradan indirebilirsiniz.