T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Halk Kütüphaneleri Genel İstatistikleri2012-2016 Yılları Kütüphane Sayısı.png

2012 ve 2016 yılları arasında Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren halk kütüphanesi sayılarını gösterir grafik2012-2016 Yılları Personel Durumu.png

   * 2016 yılı içinde Kütüphaneci kadrosuna sahip 45 personelin müdürlük sınavını kazanarak Kütüphane Müdürlüğü kadrosuna geçiş yapması nedeniyle kütüphaneci sayısında azalma olmuştur.           

2012 ve 2016 yılları arasında Halk Kütüphanelerinin toplam personel ve kütüphaneci kadrosunu sahip olan personelin sayılarını gösterir grafik2012-2016 Kültürel Etkinlik ve Yararlanma Sayısı.jpg

2012 ve 2016 yılları arasında kütüphanelerimizde yapılan faaliyet sayıları ve bu faaliyetlerden yararlanan kullanıcı sayılarını gösterir grafik

2012-2016 Yılları Derlenen Kitap Ve Süreli Yayın Sayıları.png


2012 ve 2016 yılları arasında derleme kütüphanelerimiz tarafından derlenen kitap ve süreli yayın sayıları toplamını gösterir grafik