T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Halk Kütüphaneleri Materyal İstatistikleri
2012-2016 Yılları Halk Kütüphaneleri Kitap Sayısı.png

2012 ve 2016 yılları arasında halk kütüphanelerinde bulunan kitap sayılarını gösterir grafik2016 Yılı Konularına Göre Kitap Dağılımı.jpg

2016 yılında halk kütüphanelerinde bulunan toplam kitap sayısının konularına göre adet bazında dağılımını gösterir grafik2016 Yılı Hedef Kitle Türüne Göre Kitap Dağılımı.jpg

2016 yılında halk kütüphanelerinde bulunan toplam kitap sayısının hedef kitle türüne göre yüzdelik dağılımını gösterir grafik
2012-2016 Yılları Kitap Dışı Materyal Sayıları.jpg

2012 ve 2016 yılları arasında halk kütüphanelerinde bulunan kitap dışı materyal sayılarını gösterir grafik