T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Halk Kütüphaneleri Kullanıcı İstatistikleri
2007-2016 Yılları Üye Sayıları.jpg


2012 ve 2016 yılları arası kütüphane üye sayılarını gösterir grafik2016 Yılı İl Bazında Üye Yoğunluk Haritası.jpg
2016 yılı Türkiye geneli illere göre kütüphane üye yoğunluk haritası
2016 YılııKayıtlı Üye Dağılımı.png

2016 yılı kayıtlı üye sayısının çocuk-yetişkin ve cinsiyet dağılımını adet ve yüzde olarak gösterir grafik
2016 Yılı Kullanıcıların Kütüphanelerden Yararlanma Biçimlerinin Dağılımı.png

2016 yılında kullanıcıların halk kütüphanelerinden yararlanma türlerini gösterir grafik
2016 Yılı Ödünç Verilen Materyal Sayısı (Cinsiyet Dağılımı).jpg

2016 yılında ödünç materyal alan kullanıcıların cinsiyet dağılımını adet bazında gösterir grafik.
(Grafikte en çok ödünç materyal veren ilk 10 il sıralaması verilmektedir.
)2016 Yılı Ödünç Verilen Materyal Sayısı (Çocuk-Yetişkin Dağılımı).jpg


2016 yılında ödünç materyal alan kullanıcıların çocuk-yetişkin dağılımını adet bazında gösterir grafik.
(Grafikte en çok ödünç materyal veren ilk 10 il sıralaması verilmektedir
.)