T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türklerin Ebru Sanatı

Türklerin Ebru Sanatı: / Ed. Hikmet Barutçugil;

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2007,
Sanat Eserleri Dizisi; 359s: rnk. res. 31cm Fiyatı: 60 YTL.

 

Bilinen ilk ismi Çağatayca “Ebre” olan Ebru, Türk sanatkârının engin hayal gücünün su üzerindeki mucizevî bir yansımasıdır. Ebru, bir resim sanatı olmakla beraber, yalnızca bir resim sanatı olmaktan da ibaret değildir. Aynı zamanda nükteli bir şiir, yumuşak bir ezgidir de… Sonsuz gökteki ve yerdeki görüntülerin bir avuç suyun yüzeyinde ortaya çıkmasıdır.

Ebru, gücü zaman üzerinde oynamaya yeten, dans eden bir figürdür. Tıpkı adını telaffuz ederken olduğu gibi: Ebru! Belki de yeryüzünde hiçbir sanat, adıyla bu kadar bağdaşmamış, bu kadar iç içe geçmemiştir. Suyun yalınlığı, renklerin düğünü, insanın duyguları, tabiatın kusursuzluğu onda anlam gücünü bulur. Ebru, fikre düştüğü ilk andan, gözle buluştuğu son ana kadar kendine has mistisizmini asla yitirmeyen bir ifade şeklidir.