T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

INDICATE PROJESİ “Uluslar arası Dijital Kültürel Miras Altyapı Ağı”

Kültürel miras ögelerinin sayısallaştırılması ve sayısallaştırılan içeriğin korunarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Hızla gelişmekte olan teknolojiye paralel olarak sayısallaştırma işlemlerinin de hızlı bir şekilde geliştiği görülmektedir. Ülkelerin mevcut kaynaklarının (emek, personel, zaman vb.) israf edilmemesi ve kurumlar, ülkeler arası işbirliğinin sağlanması gibi nedenlerden dolayı standartlaşmaya gidilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.  Ülkemizde yürütülmekte olan sayısallaştırma çalışmaları her kurumun kendi inisiyatifinde sürdürülmekte olup belirli bir koordineden uzaktır. Bu durum hem işlem tekrarına hem de kaynakların ortak kullanılmasına engel teşkil etmektedir. Sayılan bu nedenlerle, özellikle sayısallaştırma konularında bir koordinenin sağlanarak ortak bir strateji ve politika geliştirilmesi ve işlemlerin standartlara dayandırılması son derece önemlidir. Indicate projesi Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri arasında Akdeniz çevresinde bu standartlaşmayı sağlamak amacıyla ülkeler arası deneyimlerin paylaşılması, standartlar ve kılavuzların yayımlanması ve bu konudaki çalışmalar arasında işbirliğini sağlamayı amaç edinmiştir.    

 

İtalya Kültür Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülmekte olan ve Avrupa birliği “7. Çerçeve Programı projelerinden” birisi olan INDICATE projesine Bakanlığımız 25/11/2009 tarih ve 224868 sayılı “Makam Onayı” ile dahil olmuştur. Proje, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülmektedir.

            Proje iki temel konu üzerinde yoğunlaşmaktadır.

1-      Kültürel miras araştırma çalışmaları için elektronik bir alt yapı hazırlanması ve koordine edilmesi,

2-      Kültürel mirasın sayısallaştırılması ve saklanması konularında uygun politikaların belirlenmesi. 

Bu proje ile daha önceden sadece bilim adamları ve bilgi uzmanları tarafından kullanılan teknolojik alt yapılar, artık sanat ve kültürel alanlarında da kullanılabilecektir. Daha önceden Avrupa’nın tarihi ve kültürel mirasına yönelik bir takım çalışmalar yapılmış olmasına rağmen bu çalışmalar arasında belli bir koordine bulunmamaktaydı. Proje (INDICATE) katılımcıları, bütün çalışmalar hakkında kayıt tutarak ve önceden yapılan çalışmaların koordine eksikliğini değerlendirerek Akdeniz çevresindeki ülkeler arasındaki koordineyi sağlayacaktır.

AMAÇLAR:

  1. Katılımcı ülkeler arasında dijital kültürel miras hakkında ortak bir çalışma alanı (network-ağ) oluşturmak. (Konuyla ilgili çalışma grupları oluşturmak, seminerler düzenlemek, bu çalışma grupları için çevrimiçi araçlar - kaynaklar sağlamak)
  2. Diğer ülkeler ve proje çalışmalarıyla koordineli çalışarak, anlaşmalar yaparak e-altyapıyı büyütmek.
  3. Kültürel miras araştırmalarını saklamak için iki pilot uygulama gerçekleştirmek.
  4. Proje altyapısına yeni hizmetler ve imkânlar sağlamak için üç saha çalışmasını analiz etmek.
  5. Bu saha çalışmaları ve uygulamalardan ortaya çıkan bilgi ve deneyimleri paylaşmak ve yayınlamak.
  6. Uluslar arası erişim politikalarının belirlenmesi
  7. Projenin geliştirilmesi ve etkilerinin yaygınlaştırılması amacıyla tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi.

Bu projeye 8 farklı ülkeden 10 farklı kuruluş katılmaktadır. Projenin uygulanma süresi 2 yıldır. Proje 01. Eylül. 2010 tarihinde başlamış olup Eylül.2012’de tamamlanması hedeflenmektedir.

Kültürel miras konusunda araştırmacıların ve uzmanların ortak ilgi alanlarını içeren bir network, alt yapısı oluşturabilmek için proje kapsamında 2 pilot uygulama ve 3 saha çalışması yapılması amaçlanmıştır. 

Pilot Uygulama (1. adım): MICHAEL Projesinin, “Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe” sonuçlarınıINDICATE alt yapısına koyarak anlamlı hale getirmek.

(2. adım): Kimlik yönetimini sağlama ve entellektüel içeriği koruma için e-altyapıların kullanılması.

Saha Çalışması:

  1. Elektronik ağ alt yapı platformu ile dijital korumanın (saklama) sağlanması.

v     Bu konuda görev ülkemize verilmiş olup 07-08.Temmuz.2011 tarihlerinde Ankara’da Uluslar arası bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay sonrası hazırlanan içerik değerlendirme raporu Avrupa Birliğine sunulmuştur. 

  1. Elektronik ağ alt yapılar aracılığı ile sanal sunumların, sergilerin gerçekleştirilmesi. 

v     Bu konudaki çalıştay Ürdün’ün başkenti Amman şehrinde 10-12.Aralık.2011 tarihlerinde düzenlenmiştir.

    

      3.  Coğrafik Kodlama Sistemleri (GIS) ve elektronik ağ alt yapıları. 

v     Bu konudaki çalıştay Slovenya’da 6-9.Şubat 2012 tarihlerinde düzenlenmiştir.  

Katılımcı Ülkeler ve Kuruluşlar:

PARTNER

ÜLKE

ICCU- İtalya Kültür Bakanlığı

İTALYA

GARR

İTALYA

COMETA

İTALYA

MCC – Fransa Kültür Bakanlığı

FRANSA

NTUA- Atina Ulusal Teknik Üniversitesi

YUNANİSTAN

I2CAT

İSPANYA

CULT-NAT Hükümet Ajansı

MISIR

Antik ve Turizm Bakanlığı

ÜRDÜN

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE

Kültür Bakanlığı

SLOVENYA

 

7-8 Temmuz 2011 tarihlerinde Sayısal Saklama Çalıştayı hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

 

15-16 Ekim 2012 tarihinde düzenlenen Indicate Uluslararası Konferans videoları için tıklayınız. 

 
Proje Web Sayfası:  http://www.indicate-project.eu/