T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İl Halk Kütüphane Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı 2-4 Aralık 2014 Ankara