T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İl Halk Kütüphanelerince Doldurulacak Kültür Envanteri Formu