Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı 1-2
Editörler: Ahmet Yaşar Ocak, Ali Uzay Peker, Kenan Bilici
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2006
2 Cilt, rnk. res.; 31 cm Fiyatı: 84 YTL.

Bu kitap, Türkiye dışında Claude Cahen, Türkiye içinde Osman Turan sonrasında – tabii ki birkaç değerli uzman hariç- Anadolu Selçukluları ve Beylikler dönemi tarihçiliğinin neredeyse kaybolmaya yüz tuttuğu, gerek Osmanlı İmparatorluğu’nun, gerekse bugünün Türkiye’sinin tarihsel altyapısı olmak gibi hayati bir öneme sahip bu alanın ne gibi problemleri olduğunu, hangi konularının araştırılıp ortaya çıkarmaya muhtaç bulunduğunu veya ne kadarının aydınlatılabilme şansına sahip olduğunu göstermek açısından yol gösterici olacak, belki de ileriki araştırıcı nesillerinden bu alana yönelmek isteyenleri teşvik edecektir.