T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Edebiyat Eserlerini Destek Projesi


Edebiyat Eserlerini Destek Projesi

26.08.2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında yayıncılara "ilk kitap" desteği verilecektir.

İlk eser niteliği taşıyan bir edebiyat eserini yayımlayacak yayınevine, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre maddi destek sağlanacaktır. Yayıncı, başvuru yapılacak ay içinde 3 eser için müracaat edebilecektir.

Yeni yazarların eserlerini daha profesyonel şartlarda ve yayınevlerinin desteği ile yayımlamalarını amaçlayan bu desteğe göre edebiyat eserlerine destek için yayınevleri yılda iki kez (şubat ve ağustos aylarında) başvuruda bulunabileceklerdir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
•Başvuru formunun indirilerek doldurulup, imzalanıp/kaşelendikten sonra eklerle birlikte elden ya da posta     yoluyla Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
• Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği veya Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği üyesi olduğunu     gösteren belge.
• Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir sözleşmenin örneği.
• Yazar özgeçmişi.
• Eserin baskıya hazır çıktısı.

Yönetmelik
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170826-2.htm

basvuru_formu.docx